WERKWIJZE

Geen opdracht is hetzelfde.

Voor DWB2C is het erg belangrijk de opdrachtgever goed te leren kennen en zijn of haar wensen duidelijk te krijgen. Kleine gebreken, indelingen die niet stroken met de werk/leefwijze of het ontbreken van sfeer zijn vaak moeilijk te verwoorden maar erg belangrijk voor het maken van een goed ontwerp. DWB2C probeert helder te krijgen waar de wensen vandaan komen en wat de onderliggende gedachten hiervan zijn.

Na een goede kennismaking volgt mogelijk een opdrachtbevestiging met daarin het programma van eisen en het uitgangspunt van het ontwerp. Na overeenkomst wordt er een schetsontwerp gemaakt op basis van plattegronden, aanzichten en indien nodig ruimtelijke schetsen. Het schetsontwerp wordt door het buro en de opdrachtgever uitgebreid besproken, gewikt en gewogen. Deze discussie wordt verwerkt in het schetsontwerp en hieruit ontstaat een definitief ontwerp.

Met dit ontwerp kan in veel gevallen een globale kostenraming worden aangevraagd. Voor het aanvragen van offertes maakt DWB2C werktekeningen waarmee een aannemer of interieurbouwer zijn prijs berekend.

Van schetsontwerp tot bouwaanvraag en projectbegeleiding, van verlichtingsplan en styling tot bijvoorbeeld het leveren van gordijnen, het hele traject kan DWB2C met de opdrachtgever doorlopen. DWB2C kan natuurlijk ook een gedeelte hiervan onder haar hoede nemen of desgewenst samenwerken met een architect.

Of het nu om een woonhuis gaat, een gedeelte hiervan, een kantoor of een winkel, de diversiteit aan opdrachten houd de vormgever scherp om steeds weer met een frisse kijk en een kritische blik een opdracht in te gaan.